Fortsæt til hovedindholdet
System sider.
ejf tester hastighed

jrf t

h f

jacobjacobjacob....

 

eree

 

sdf

dsf

sdf

Dåbsprocenter

Siden midten af 1970'erne er der blevet udarbejdet statistik over, hvor stor en del af de nyfødte der bliver døbt og dermed bliver medlemmer af folkekirken. Dåbsprocenten bliver opgjort på grundlag af CPR, hvor der er en særlig markering ved de personer, der er medlemmer af folkekirken. Da man begyndte at udarbejde dåbsprocent, skulle børn senest være døbt eller navngivet uden dåb, når de fyldte 1 år. Derfor opgøres dåbsprocenten for børn, der er født i et bestemt år, først på det tidspunkt, hvor de alle er fyldt 1 år. Den nyeste dåbsprocent vedrører således børn, der er født i 2016.

 

Tabellen herunder viser dåbsprocenter, dels i landet som helhed, dels i hvert af de 10 stifter, for børn, der er født i årene 1990-2017. Der er dog ikke opgjort dåbsprocent for børn, der er født i 2001 og 2002.

ja dette er rigtiogt ,,,

 

og meget mere 

jacobjacobjacob....

 

eree

 

sdf

dsf

sdf

dsfdsfsdsdfsd

Biskop Marianne Christiansen taler med Pia Olsen Dyhr, Formand for S.

tetswegt

fghbn dm,xn sbgjnsdfbhjknd fb

 fghbn

tetswegt

hb dlxfdngb kjdnrfhglsxkjn gbjk

fghbn dm,xn sbgjnsdfbhjknd fb

dhb

dhbfxgcm nxfc hbdzkj nbgsujnfdbgv

dtfdzgn 

dtfgnhbldzkjfn bgsdzrf h

dtfdzgn 

dtfdzgn 

dtfdzgn 

dtfdzgn